3_icon_2

UNGA FORUM

Unga forum vänder sig till barn och unga upp till 25 år och vårdnadshavare som har barn under 18 år, som befinner sig i någon form av social utsatthet. Verksamheten ligger i Malmö. Unga Forum erbjuder stödsamtal, ombudsverksamhet, juridisk rådgivning och öppna träffar för familjer och ungdomar samt utdelning av matkassar en gång i veckan.

3_icon_3

TRYGGA BOENDE

Trygga boende är ett stödboende som riktar sig till människor som lever i utsatthet, som beviljats boende här av socialtjänsten. Hemlöshet är den gemensamma nämnaren. Problematik som psykisk ohälsa, våld och hedersrelaterat våld är vanligt. Vi erbjuder både träningslägenheter, kollektivt och enskilt boende i Malmö. Alla boende har en individuell planering för att hitta en långsiktig boendelösning.

3_icon_4

Café David

Café David, som finns i Malmö och Kristianstad, är en öppen mötesplats som har öppet varje dag året runt. Dagligen serveras kostnadsfri frukost och lunch till ett lågt pris. På Café David finns också möjlighet att duscha och få kläder och skor vid behov. Här finns tillgång till kurator, sjuksköterska och kunnig personal för möjlighet till djupare samtal.

3_icon_5

Nattjouren

Nattjouren är öppen för dem som lever i akut hemlöshet i Kristianstad. Nattjouren har öppet alla dagar året runt och erbjuder sängplats, dusch, rena kläder och varm mat. Målet är att skapa en lugn och trygg miljö, som ger möjlighet till samtal och fortsatt kontakt med socialtjänsten. Vid årsskiftet 2018/2019 avvecklades Nattjouren i Malmö.

Under vintern 2018/2019 har vi tillsammans med flera andra organisationer drivit två värmestugor i Malmö, för människor i akut hemlöshet.

3_icon_1

Crossroads

Crossroads är ett råd- och stödcenter som vänder sig till EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Vi erbjuder frukost och möjlighet att sköta den personliga hygienen samt vid behov kläder och skor. Det finns möjlighet till personlig kontakt med en sjuksköterska. Personalen talar rumänska och romani.

3_icon_6

Stadsmissionshälsan

Stadsmissionshälsan har fyra hälso- och sjukvårdsmottagningar. Två i Malmö, en i Kristianstad och en i Helsingborg. Här erbjuds undersökning och rådgivning av sjuksköterska och läkare, framför allt för att lotsa patienterna rätt i den offentliga vården.

FADDERHEM

Ett fadderhem erbjuder en trygg plats och ett tillfälligt boende för utsatta ungdomar under en period, ofta i väntan på beslut i asylprocessen. Det är en god integrationsmöjlighet för en ung människa. Fadderhemmet och ungdomen erbjuds kontinuerlig kontakt med Skåne Stadsmission. Genom Skåne Stadsmission och våra samarbetspartners, framförallt Rädda Barnen, Röda korset och Svenska kyrkan, erbjuds möjlighet till vägledning i hur man på ett bra sätt kan stödja en ung människa och även tillgång till rådgivning och stöd kring asylprocessen och i sociala frågor. Alla fadderhem, även redan befintliga, har erbjudits att bli del av ett nätverk med informationsträffar, utbildningar och workshops.

Under hösten 2018 startade vi upp fadderhemsverksamhet och i slutet av året har vi tillsammans med våra samarbetspartners kunnat erbjuda 93 ungdomar boende i 70 fadderhem. Det är nästan dubbelt så många som det mål vi satt upp för 2018.

Folkhögskolor

Under 2018 har Skåne Stadsmission inlett ett samarbete med folkhögskolor som har kunnat erbjuda internatboende i kombination med studier. Möjligheten har getts till unga vuxna som sökt uppehållstillstånd via den nya gymnasielagen. Det handlar om sex folkhögskolor i Skåne och Blekinge; Eslövs folkhögskola, Sundsgårdens folkhögskola, Österlens folkhögskola, Önnestads folkhögskola, Glimåkra folkhögskola och Jämshögs folkhögskola. På Önnestads och Glimåkras folkhögskolor hade under 2018 ännu ingen ungdom flyttat in och påbörjat studier men samarbetet fortsätter under 2019.

Under hösten 2018 omfattade samarbetet 12 ungdomar som vid olika tillfällen påbörjade sina studier på folkhögskolan och flyttade in på deras internat.