DE SOM INGEN vill SE

UNGA I HEMLÖSHET I SKÅNE

Det finns en stor grupp unga människor som lever i hemlöshet i Skåne. Många av dem har ramlat mellan stolarna, eller räknas inte i statistiken, och kan därmed inte få det stöd och den hjälp som de behöver. De är ungdomarna som ingen vill se, kanske för att ingen vill ta ansvar för dem.

Vi ser dem, och vi vill med De som ingen vill se – unga i hemlöshet i Skåne peka på det akuta läget för ungdomarna. Vi vill också lyfta fram de svårigheter som uppstår när ingen bryr sig om att skapa sig en heltäckande bild av ett problem.

När ansvariga myndigheter inte skaffar sig en sann bild av hemlösheten sänds signalen att det är okej att människor saknar grundläggande rättigheter som tak över huvudet och mat för dagen. Detta trots att Sverige skrivit under Agenda 2030, som säger att ingen människa ska lämnas utanför.

OM RAPPORTEN

Skåne Stadsmission har funnits i över 100 år, och vår samlade erfarenhet av hemlöshetsproblematiken i Skåne är stor. Med De som ingen vill se – unga i hemlöshet i Skåne vill vi ge såväl beslutsfattare som allmänhet mer kunskap om de många unga människor som befinner sig i hemlöshet i Skåne.

De som ingen vill se – unga i hemlöshet i Skåne är ingen akademisk rapport. Det är en ögonblicksbild, som visar en mycket allvarlig situation. Vår förhoppning är att den blir en ögonöppnare för beslutsfattare, eftersom den så tydligt visar både problemets omfattning och vilka förödande konsekvenser hemlöshet har för unga människor.

Här sammanfattar vi våra erfarenheter från vårt samlade arbete med unga i hemlöshet. Vi beskriver den kartläggning vi gjort under hösten 2018, men vi återger också erfarenheter från hela Skåne Stadsmission. Dels handlar det om erfarenheter från det avslutade projektet Ensamma barn på flykt (finansierat av Allmänna arvsfonden), dels om vad vi ser i våra ordinarie verksamheter.

Bakgrund

I mars 2018 beslutade dåvarande regeringen att under tre år lägga 120 miljoner kronor per år på för att stötta ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Skåne Stadsmission var en av de organisationer som beviljades medel vilket gjorde att vi under en period kunde sätta särskilt fokus på unga i hemlöshet.

Under hösten 2018 har vi arbetat uppsökande för att skapa oss en bild av hur många unga, mellan 18 och 25 år, som lever i hemlöshet i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Vi har rört oss i utemiljöer, pratat med ungdomar i Skåne Stadsmissions öppna verksamheter och hämtat in erfarenheter från andra organisationer och myndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med unga människor i hemlöshet i Skåne. Vi vill tacka dessa aktörer för att de delat med sig av sin kunskap, men understryka att det är vi på Skåne Stadsmission som ansvarar för innehållet.

Bilderna i rapporten är tagna av fotograf Åsa Sjöström.