Årsredovisning 2018

På Människans uppdrag,
för ett medmänskligt Skåne

Vi ser det andra inte ser
Vi gör det andra inte gör

Insamling
  • Insamling från allmänheten uppgick
    till 7,0 miljoner kronor
  • Bidrag från stiftelser, fonder och övriga
    organisationer uppgick till 22,9 miljoner kronor
  • Gåvor från företag uppgick
    till 1 004 724 kronor

Antal övernattningar

11 699

Antal serverade måltider

94 444

Antal rådgivande samtal

21 232

Totala intäkter

Totala intäkter

74,2

Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultat före avskrivningar

1,5

Årets resultat

Årets resultat

0,9

”Skåne Stadsmission gör stor skillnad och skapar värde för människor i utsatthet.”

Carina Brorman, Styrelseordförande

Läs mer

”Vi måste våga ifrågasätta ett system som inte kan garantera de mest basala mänskliga rättigheterna som tak över huvudet, att få äta sig mätt och att känna sig trygg.”

Marie HendrA, TF Direktor

Läs mer