Våra volontärer

Volontärer ger av sin tid

I Skåne Stadsmissions olika verksamheter finns volontärer med i det dagliga arbetet. Det ger ett mervärde och utgör en del av en stadsmissions särart. Att möta människor, som lever eller levt i en annan kontext än den egna, är en utmärkt grund för att lära sig något om att vara människa, inte bara om andra, utan främst något om sig själv. Med närvaron av volontärer i det dagliga arbetet skapas en ömsesidighet, i betydelsen nya möjligheter och förutsättningar för människor vars vägar förmodligen aldrig annars skulle korsas. Uppdraget som volontär handlar mindre om att ”göra något för andra” och mycket mer om att ”vara (med)människa”. Att ge av sin tid främjar och förmedlar medmänskligt engagemang. Det är ett starkt budskap till deltagare och omvärld att ge av sin tid.

Under 2017 har ett 60-tal volontärer varit engagerade i våra olika verksamheter. Flertalet har rekryterats via våra informationsträffar som regelbundet genomförs under året. Under 2017 har vi vid åtta olika tillfällen arrangerat informationsträffar.

Tack vare volontärerna har vi, förutom att ge en guldkant i våra verksamheter, bl a kunnat erbjuda våra deltagare fotvård, matlagning, juridisk rådgivning och skapande aktiviteter.