Trygga boende

”Jag har bott på många boenden, men där har jag bara kunnat säga ”hej, hur är läget” till personalen. Här har jag kunnat öppna mitt hjärta.”

Trygga Boende erbjuder boende i kombination med stöd för kvinnor, unga vuxna och kvinnor med barn.

Majoriteten av de som beviljats boende av socialtjänsten på Trygga Boende har levt under svåra omständigheter som ekonomisk utsatthet eller med hot och våld. Även hedersrelaterad problematik eller upplevt trauma såsom krig och flykt är vanligt förekommande. Inte sällan är den psykiska ohälsan stor.

Under 2017 har Trygga Boende med hjälp av volontärer kunnat erbjuda läxhjälp, utökat sina mamma-barn-aktiviteter och startat språkcafé, vilket varit mycket uppskattat. Under året har vi haft 30 barn boende hos oss och 12 barn kommit till världen under boendetiden.

Under 2017 har Trygga Boende skrivit kontrakt för ytterligare lägenheter och även fått en ny grupprumslokal. Lägenheternas storlek gör att vi nu även kan ta emot familjer. I slutet av året tillkom fem lägenheter som kommer att användas för tillfälliga placeringar om högst sex månader med målet att under tiden finna en långsiktig boendelösning.

Trygga Boendes utvärdering visar att samtliga boende som deltagit i verksamhetens enkätundersökning upplever att tiden på boendet förbättrat deras mående och att de har fått bra eller mycket bra bemötande av personalen.

27

Platser fördelade på lägenheter (i vissa kan det bo förälder med barn), rum med tillgång till kök, vardagsrum, kollektivboende.

56

Vuxna har bott hos oss.

32

Barn har bott hos oss.

571

ombudstillfällen vid myndighetskontakter

426

stödsamtal

147

aktiviteter