Styrelseordförande Carina Brorman har ordet

Tack!

Tack till alla som medverkat och bidragit till Skåne Stadsmissions verksamhet 2017. Våra intäkter fortsätter att öka, vilket ger oss möjlighet att hjälpa fler människor i utsatthet. Tack för alla generösa gåvor och bidrag som vi fått under året från privatpersoner, företag, stiftelser, fonder och andra organisationer.

Tack till alla professionella medarbetare och volontärer som oförtröttligt arbetar och kämpar varje dag för att göra livet lite bättre för de människor som har det allra tuffast och därmed svårast att komma in i vårt samhälle.

Vilka är de som söker sig till Stadsmissionen? Människor som av olika anledningar hamnat i en utsatt livssituation. Pensionärer, barn, familjer, kvinnor, män, unga och äldre – oavsett bakgrund och oavsett om man har, eller saknar, en legal status. Behovet av våra tjänster med social omsorg, vård, arbetsintegration och utbildning ökar i takt med att samhället inte förmår tillgodose grundläggande behov för sina medborgare. I denna verklighet har vi mer än 100 års erfarenhet av att anta samhällsutmaningar och vi har skapat en förmåga att nå grupper och utsatta individer.

Vi arbetar medvetet och har fokuserat på att bygga en egen näringsverksamhet med secondhand-butiker och café/cateringverksamhet. Syftet med dessa verksamheter är främst att ge ett ekonomiskt bidrag till annan social verksamhet men de ger oss också möjlighet att erbjuda arbetsträning, praktik och meningsfull sysselsättning till människor som står långt från arbetsmarknaden. Stadsmissionen har lång erfarenhet av att ta hand om, sortera, distribuera och slutligen sälja saker som inte längre används. Under 2017 samlade vi in rekordmycket kläder och mycket annat som omsattes i våra butiker och verksamheter. Det var till stor nytta för behövande individer och som bidrag till andra sociala verksamheter.

2017 var ett omtumlande år också i vårt interna arbete. Efter många års utveckling av nya verksamheter och med det ökande antalet människor i utsatthet och utanförskap, kom vi till en punkt där vår egen struktur och organisation behövde ses över. Som en konsekvens av det utvecklingsarbetet blev året belastat med högre kostnader och trots att intäkterna samtidigt ökade, slutade året med ett negativt resultat. Vi ser 2017 som ett år av lärande och konsolidering. Nu är vi rustade för nästa fas i Skåne Stadsmissions viktiga uppdrag att verka för ett medmänskligare Skåne.

I slutet av året bestämde sig vår direktor Birthe Wallin för att nu är det dags, att efter 25 år, gå i pension och inleda den tredje fasen i livet. Under Birthes ledning har Skåne Stadsmission gjort en remarkabel resa, från att vara den minsta stadsmissionen till en verksamhet som idag innehåller sex olika verksamhetsområden, har 100 anställda och ytterligare 60 volontärer. Det har varit värdeskapande för samhället och betydelsen för alla individer som passerat under dessa år är omätbar. Jag är tacksam över att Birthe är kvar hos oss större delen av 2018 som rådgivare och stöd i det pågående utvecklingsarbetet.

Tack alla givare och samarbetspartners för förtroendet under året som gått! Era bidrag, stora som små, gör skillnad på riktigt för människor som behöver lite extra omsorg och omtanke. Utan ert engagemang hade Skåne Stadsmission inte funnits i den här omfattningen och med det värdeskapande som vi nu kan bidra till samhället med.

Carina Brorman
Ordförande Skåne Stadsmission

”Behovet av våra tjänster med social omsorg, vård, arbetsintegration och utbildning ökar i takt med att samhället inte förmår tillgodose grundläggande behov för sina medborgare ”