Styrelse

Carina Brorman, styrelseordförande

Carina valdes till stiftelsens ordförande 2016. Hon arbetar som PR- och kommunikationsrådgivare och har ett förflutet som kommuni­kationsdirektör på SAAB AB, E.ON och som enhetschef på SVT Syd.

Björn Bergman, vice ordförande

Björn är VD för branschorganisationen Svenska Stadskärnor och har tidigare varit bl a Näringslivsdirektör i Malmö stad. Är civilekonom med marknadsföring som inriktning och verksam i flera lokala och regionala styrelser inom näringsliv, event och besöksnäring.

Claes Block

Claes har arbetat som ombudsman i Svenska Lant-arbetarförbundet och i Svenska Kommunalarbetarförbundet. Han är ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö och ordförande i Kyrkorådet i Malmö.

Kerstin Engle

Kerstin var riksdagsledamot mellan 2002–2014 och arbetade dessförinnan under 25 år på Försäkringskassan i Ängelholm. Hon är Lunds stiftsstyrelses andra vice ordförande sedan 2013.

Henrik Hammar

Henrik har tidigare arbetat som regionråd i Region Skåne och som landstingsråd i Kristianstads läns landsting. Han är ordförande i Örkelljungas kommunfullmäktige samt ordförande i Vårdalinstitutet vid Lunds och Göteborgs universitet.

Elisabeth Kullenberg

Elisabeth är barnläkare och ledamot i kyrkofullmäktige i Ängelholms församling och ordförande för kyrkorådet. Hon är invald i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och kyrkomötet. Elisabeth är också invald i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Ängelholm.

Stefan Skoog

Stefan är ekonomichef på Lunds stift samt kapitalförvaltare för den kyrkliga stiftelsen Sodalitium Majus Lundense. Han är civilekonom med ett förflutet som ekonomichef på UBD Cleantech AB och Wayfinder Systems AB.

Mikael Ynghed

Mikael arbetar som församlingspedagog i Fosie församling. Han är även ledamot i kyrkofullmäktige i Malmö och har tidigare suttit i Kyrkorådet i Malmö. Mikael har tidigare arbetat som inköpare.