stadsmissionshälsan

”Om jag fick ge en gåva till patienterna så skulle det vara känslan av att deras liv är lika mycket värt som någon annans. Många tappar tron på sig själva och sitt egenvärde. Det skulle jag vilja ge tillbaka.”

Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-, sjuk- och tandvård för människor som lever i utsatta livssituationer. Vården anpassas efter individens förutsättningar och behov.

Stadsmissionshälsan har fyra hälso- och sjukvårdsmottagningar, två mottagningar i Malmö och en mottagning i Helsingborg och en i Kristianstad. Mottagningarna bemannas av en sjuksköterska, som ansvarar för den operativa verksamheten från första mötet med patienten till ev. behandling, konsultation av läkare eller remittering till andra vårdinstanser.

Alla besök på mottagningarna sker enligt drop-in-­metoden och är kostnadsfria för patienten. En eftermiddag i veckan finns det möjlighet att träffa läkare på mottagningen. Tandhälsan i Malmö har fram till mitten av september haft tandläkare på plats två eftermiddagar i veckan. Då utrustningen på tandläkarmottagningen behöver moderniseras stängde vi tillfälligt mottagningen under hösten 2017.

Region Skåne är en samarbetspartner och medfinansiär till Stadsmissionshälsan genom ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

Stadsmissionshälsan arbetar för att uppnå en jämlik vård och hälsa och är ofta en länk mellan patienten och den offentliga vården.

Antalet besök minskade något under 2017 beroende på omsättning av personal. Vi har liksom andra vårdinstanser svårigheter med nyrekryteringar. Vi har fått ersätta varandra på våra olika mottagningar med minskat antal öppettimmar som följd. Antalet besökare i åldern 61 år och uppåt har ökat och vi möter fler ekonomiskt utsatta äldre. Vi ser också en uppgång i den yngre åldersgruppen 18–40 år.

3 248

Vårdtillfällen, Stadsmissionshälsan