Sociala företag

”Jag har träffat fantastiska människor som har inspirerat mig och hjälpt mig att växa och gå framåt i min rehabilitering.”

Våra sociala företag erbjuder människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Till oss kommer nyanlända som håller på att etablera sig i Sverige, långtidssjukskrivna eller människor som av andra anledningar behöver stöd i sin strävan att komma vidare. Vi erbjuder arbetsträning i olika former där vi lägger vikt vid att utveckla deltagarnas samarbetsförmåga och personliga ansvar. I januari startade vi ESF-projektet ”Samverkan mot utanförskap” med syfte att stärka och integrera människor genom arbets- och språkträning. Under året har 89 deltagare arbetstränat hos oss. Projektet drivs i samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassan, jobb Malmö och tre kommuner i Skåne.

REMAKE är Stadsmissionens eget klimatsmarta varumärke. Alla produkter skapas av våra deltagare av de material vi får skänkta till oss. REMAKE erbjuder språkträning och träning i sömnad. Fokus är på att ge olika typer av material och former nya användningsområden:
t ex ett par jeans kan bli en väska eller en linneduk sys om till en kimono. Produkterna finns att köpa i Skånes Stadsmissions Secondhand-butiker.

REMAKE har under året bland annat producerat en installation för Malmö Garden Show, ansvarat för att utsmycka nya pausytor på Mobila köpcentrum och genomfört Wall of kindness i samarbete med Malmö Stad med mottot ”ta om du behöver – ge om du har över”.

Secondhand-butiker Skåne Stadsmission driver tre butiker, varav en med tillhörande café. I butikerna erbjuds språk- och arbetsträning med alla de uppgifter som utförs i en butik eller i ett café. Under året avvecklades butiken på Möllan och caféet på Moderna Museet i Malmö.

Handtaget är vårt transportföretag som hämtar större volymer skänkt gods, levererar varor till secondhand-butikerna samt hjälper våra verksamheter då det behövs ett handtag. Handtaget kan erbjuda språk- och arbetsträning med lager och transport. Under året har handtaget även i samarbete med fastighetsägare kunnat erbjuda dödsbohantering och viss flytthjälp.

Oblatbageriet tillverkar ekologiska, laktos- och glutenfria oblater och kan erbjuda språk- och arbetsträning med oblattillverkning. Av spillet görs ströbröd som distribuerats via olika återförsäljare.

Gåvomottagningen är avdelningen där allt som skänkts: kläder, möbler, elektronik, kuriosa hanteras, värderas och sorteras. Gåvomottagningen erbjuder språkträning och arbetsträning med lager och sortering.

Klädinsamlingen Återwin-win genomfördes för andra året i rad i samarbete med Mobilia. Alla kunder fick möjlighet att på ett enkelt sätt lämna in kläder de inte längre hade användning för. 2017 samlade vi tillsammans in ca 18 ton kläder.

Under 2017 genomförde gåvomottagningen och secondhand-butiken på Stora Kvarngatan tillsammans sex lagerförsäljningar.