Not 9 – Kortfristiga placeringar

2017

2016

Aktier och andelar anskaffningsvärde

 401 889

401 889

Fonder anskaffningsvärde

 1 118 503

1 118 503

Summa anskaffningsvärde

 1 520 392

1 520 392

Aktier marknadsvärde

 509 934

438 714

Fonder marknadsvärde

 1 651 611

1 381 598

Summa marknadsvärde

 2 161 545

1 820 312