Not 9Kortfristiga placeringar

2017

2016

Aktier och andelar anskaffningsvärde

401 889

401 889

Fonder anskaffningsvärde

1 118 503

1 118 503

Summa anskaffningsvärde

1 520 392

1 520 392

Aktier marknadsvärde

509 934

438 714

Fonder marknadsvärde

1 651 611

1 381 598

Summa marknadsvärde

2 161 545

1 820 312