Not 3Medelantalet anställda omräknat till heltid

2017

2016

Kvinnor

59

57

Män

24

21

Totalt för stiftelsen

83

78

Löner och ersättningar

Styrelse

0

0

Lön och ersättning anställda

32 670 748

30 015 397

Direktor

910 720

858 900

Summa

33 581 468

30 874 297

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse

0

0

Pensionskostnader för anställda

2 714 375

2 121 370

Direktor

319 049

287 808

Totala sociala avgifter

10 248 181

9 614 560

Summa

13 281 605

12 023 738

Summa Personalkostnader

46 863 073

42 898 035