Not 3 – Medelantalet anställda omräknat till heltid

2017

2016

Kvinnor

 59

57

Män

 24

21

Totalt för stiftelsen

 83

78

Löner och ersättningar

 

Styrelse

 0

0

Lön och ersättning anställda

 32 670 748

30 015 397

Direktor

 910 720

858 900

Summa

 33 581 468

30 874 297

Sociala kostnader

 

Pensionskostnader för styrelse

 0

0

Pensionskostnader för anställda

 2 714 375

2 121 370

Direktor

 319 049

287 808

Totala sociala avgifter

 10 248 181

9 614 560

Summa

 13 281 605

12 023 738

Summa Personalkostnader

 46 863 073

42 898 035