Not 14Beslut om disposition av vinst/förlust

2017

2016

Disposition

Från föregående år balanserat resultat

7 446 373

6 299 181

Årets vinst/förlust

-1 093 315

1 147 192

Medel till förfogande

6 353 058

7 446 373

Styrelsen beslutar att
balansera i ny räkning

6 353 058

7 446 373