Not 12 – Övriga skulder

2017

2016

Personalens källskatt

 678 238

718 325

Moms

 179 892

189 536

Övrigt

 0

9 944

Summa

 858 130

917 805