Not 12Övriga skulder

2017

2016

Personalens källskatt

678 238

718 325

Moms

179 892

189 536

Övrigt

0

9 944

Summa

858 130

917 805