Not 11 – Ställda säkerheter

2017

2016

SE Banken Fastighetsinteckningar

2 700 000

2 700 000