Not 1 – Verksamhetsintäkter

2017

2016

Penninginsamling

Kollekter

568 851

626 644

Stiftskollekter

56 260

130 168

Syföreningar

104 617

145 000

Privatpersoner

3 352 419

2 320 422

Testamenten

166 398

945 783

Minnesgåvor

26 150

500

Summa insamling

4 274 695

4 168 517

Försäljning

Försäljning Butik och Café

2 849 248

4 399 930

Catering

261 776

409 903

Övrig försäljning

480 647

1 468 401

Summa försäljning

3 591 671

6 278 234

Avtalsintäkter myndigheter

Region

5 185 836

5 122 392

Arbetsförmedlingen

15 420

485 225

ESF

3 014 569

532 595

Kommuner

20 177 344

17 837 856

Bidrag från kommuner

6 185 833

4 792 167

Summa

34 579 002

28 770 235

Bidrag organisationer

Stiftelser

8 101 913

7 916 417

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

2 938 636

5 891 608

Svenska Kyrkan

8 308 000

6 050 000

Övriga organisationer

106 975

231 243

Summa

19 455 524

20 089 268

Bidrag från företag

Företag

840 618

900 725

Summa verksamhetsintäkter

62 741 510

60 206 979

Övriga intäkter

Bidrag personal

2 615 903

2 260 495

Övriga ersättningar

52 230

21 809

Summa övriga intäkter

2 668 133

2 282 304

Totala intäkter

65 409 643

62 489 283