Nattjouren

”Som liten ville jag ha nycklar runt halsen. Idag vill jag fortfarande ha egna nycklar.”

Nattjouren, Malmö

Nattjouren är vårt akuthärbärge som erbjuder sängplats för den som lever i akut hemlöshet. Verksamheten drivs enligt avtal med Malmö Stad. Det krävs inget bistånd av socialtjänsten för att få övernatta utan vi kan prioritera den som är mest behövande. Nattjouren har öppet alla nätter om året och erbjuder varm mat på kvällen, sängplats, dusch, rena kläder och frukost på morgonen. Vår kurator erbjuder stöd med samtal och uppföljning för att bl a motivera den övernattande att ta kontakt med socialtjänsten. Verksamheten drivs i anknytning till Café David och Stadsmissionshälsan. Nattjouren är tänkt att vara ett första steg vidare till ett mer långsiktigt boende.

I ett akut härbärge som Nattjouren märks tidigt förändringar i samhället och när samhällets insatser inte räcker till. Att komma vidare till ett annat boende genom bistånd från socialtjänsten gäller bara för dem som lever med en beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. De deltagare som socialtjänsten bedömer som ”strukurellt hemlösa” dvs. individer som inte har någon form av social problematik blir sällan beviljade boende utan riskerar att bli kvar på Nattjouren. Majoriteten i denna grupp är nyanlända personer som tidigare bott inneboende men som av olika anledningar inte kan bo kvar. De har ingenstans att ta vägen och blir tvingade att sova ute i de fall Nattjouren är fullbelagd. Under en kort period under våren genomförde vi ett projekt då vi en kväll i veckan erbjöd gruppen ”strukturellt hemlösa” hjälp med att bl a söka boende. Den begränsade insatsen resulterade i att en person fick ett förstahandskontrakt, en person ett andrahandskontrakt samt att samtliga deltagare fick ökad kunskap om hur systemet fungerar. Fyra till fem deltagare kom vid varje tillfälle.

Vi har sett en ökning av den äldre målgruppen hos oss på Nattjouren. Under 2017 har sex deltagare varit över 70 år och totalt sovit 341 nätter hos oss. Deras komplicerade livssituation har gjort det svårt att hjälpa dem vidare till ett mer permanent boende. De har ett vårdbehov som Nattjouren haft svårt att tillgodose. Att behöva vänta på sängplats i ett kösystem utomhus varje kväll är inte värdigt och speciellt svårt för äldre och sjuka deltagare.

I årets enkätundersökning visade sammanställningen att en stor majoritet av våra övernattande deltagare känner ett mycket stort förtroende för verksamheten och Nattjourens personal.

Nattjouren, Kristianstad

Nattjouren i Kristianstad driver vi i anknytning till Café David och Stadsmissionshälsan. Verksamheten drivs enligt avtal med Kristianstad kommun på samma sätt som i Malmö.

Deltagarna i Kristianstad skiljer sig till viss del från deltagarna i Malmö. Här är den stora majoriteten en del av den social hemlösheten vilket innebär att de lever med en beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Medelåldern är något högre och den fysiska hälsan är generellt sämre bland de övernattande. Ett ambulerande liv med beroendeproblematik sliter hårt på kroppen. Det är en svår situation för den enskilde att sjuk och trött sakna en fast punkt i livet. Nattjouren stöttar deltagarna genom att ingjuta hopp, individanpassa omsorgen och erbjuda en trygg och varm sängplats för natten.

I Kristianstad finns det ett gott samarbete med såväl kommunen som närsamhället vilket underlättar när vi ska hjälpa människor vidare till annat boende, jobb eller sysselsättning. Vi ser ett ökat intresse att skänka t ex kläder och madrasser som uttryckligen ska gå till Nattjouren.

På Nattjouren har antalet övernattningar ökat med 401 övernattningar jämfört med föregående år, vilket också har medfört att något fler har nekats på grund av fullbeläggning.

Det som är nytt för i år är att deltagare ur målgruppen ”strukturellt hemlösa” även har kommit till Nattjouren i Kristianstad.

20–25

Antal platser, Malmö

8 129

Övernattande, Malmö

22,3

Snittbeläggningar per natt, Malmö

169

Antal nekade p.g.a fullbeläggningar, Malmö

12

Antal platser, Kristianstad

3 130

Övernattande, Kristianstad

8,9

Snittbeläggningar per natt, Kristianstad

25

Antal nekade p.g.a fullbeläggningar, Kristianstad