Flerårsjämförelse (TKR)

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

65 410

62 489

62 667

53 470

46 359

Resultat efter finansiella poster

-1 093

1 147

6 208

977

-2 444

Balansomslutning

27 335

24 275

23 582

21 298

17 461

Antal anställda

83

78

78

72

66