Direktor Birthe Wallin har ordet

Tiden går fort och inget varar för evigt

När jag tackade ”ja” till arbetet som direktor på Skåne Stadsmission förstod jag inte vad mitt ”ja” skulle innebära och hur länge det skulle vara. Nu är det den tjugofjärde årsredovisningen jag signerar. Dessutom min sista i ordningen. Efter 25 år på Skåne Stadsmission avslutar jag mitt uppdrag som direktor och ser fram emot att gå i pension.

En kort blick bakåt i tiden

När jag 1994 började var Skåne Stadsmission den minsta stadsmissionen i Sverige. Vi var bara två anställda och cirka 60 volontärer. Omsättningen var drygt en miljon och vid den tiden såg samhället mycket annorlunda ut. Nu många år senare har vi drygt 100 anställda och omsättningen har mångdubblats. Men uppdraget är detsamma då som nu: att se, lindra och förändra för människor som av olika anledningar lever i utsatta livssituationer.

Det är alltid mer intressant att blicka framåt

Skåne Stadsmissions utveckling talar ett tydligt språk. Vår omtanke och omsorg om medmänniskor behövs alltid och nu mer än någonsin. Livet bjuder på så många skiftningar för oss människor. För Skåne Stadsmission innebär detta att erbjuda hjälp till varaktig förändring. För att få en ökad egen makt över sitt liv krävs att man är delaktig i det som sker. Det omvandlas till personlig upprättelse och visar på det värde vi alla människor har. I en demokrati är det viktigt att genomskåda strukturer som bygger utanförskap. Därför är Stadsmissionens arbete så viktigt genom att det alltid byggt på mänskliga rättigheter och människors självklara lika värde. För en stadsmission innebär uppdraget att i konkret handling möta människor med tro, hopp och kärlek. Det ska vara enkelt och utan krångel att få den hjälp man behöver. Oftast vet människor bäst själv vad som behövs, men har svårt att få del av välfärdssystemet då tillgängligheten inte är lika självklar för oss alla.

Nu tackar jag av hela mitt hjärta

När jag nu vandrar vidare på livets underbara och ibland svårframkomliga väg vill jag passa på att tacka av hela mitt hjärta för åren som gått, allt gott samarbete, bidrag och generositet. Min tid på Stadsmissionen har varit fylld av spännande, livsbejakande och intensiva möten och samtal. Med andra ord: bästa jobbet i världen! Nu avslutar jag – så småningom med att packa ihop mina saker och att önska och be om fantastiska framtidsutsikter för Skåne Stadsmission.

Birthe Wallin
Direktor

”Skåne Stadsmissions utveckling talar ett tydligt språk. Vår omtanke och omsorg om medmänniskor behövs alltid och nu mer än någonsin.”