CrossRoads

”Jag kommer aldrig att glömma er och hjälpen jag fått av er. Jag kommer be för er i resten av mitt liv.”

Crossroads vänder sig till socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare under deras vistelse i Malmö. Verksamheten erbjuder hjälp i akut nöd och tillgodoser basbehov som frukost, dusch och tvättmöjligheter. Crossroads rådgivning och samhällsinformation är en viktig del av verksamheten för att möta målgruppens behov av kunskap om rättigheter, skyldigheter, svenska lagar och regler och till vilka myndigheter man vänder sig i olika situationer. Verksamheten förmedlar kontakt till olika myndigheter som t ex arbetsförmedling, polis och socialtjänst. Stads­missionshälsan har en mottagning på Crossroads som ger stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor samt lotsar vidare till annan sjukvård vid behov.

På Crossroads hjälper vi deltagare att närma sig arbetsmarknaden. Under året har ett tiotal deltagare valt att skriva in sig på SFI och ett tjugotal har fått hjälp att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Fyra deltagare har med hjälp av stöd från oss kunnat få arbete.

Vi har även under året kunnat erbjuda juridisk rådgivning av advokat. Vi har på så sätt kunnat åta oss ärenden som ombud vid domstol och ge juridisk hjälp av civilrättslig karaktär. Det har framför allt handlat om uppehålls- och biståndsrätt, socialrättsliga frågor samt arbetsrätt.

Under 2017 har deltagarantalet minskat något vilket vi tror beror på att färre EU-medborgare i utsatthet vistats i Malmö.

Vår ambition är att fortsätta arbetet mot antiziganism och hatbrott och vi har under året tillsammans med Centrum för sociala rättigheter formulerat en socialfondsansökan. Ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) har utformats tillsammans med Pingstkyrkans församling och Malmö Stad och gäller fr.o.m. 2018.

23 725

Deltagare under året

 

23 725

Serverade frukostar

 

583

Rådgivningstillfällen

58

Besök på Tandhälsan
(uteslutande tandutdragningar)

 

842

Besök på Stadsmissionshälsan