Café David

”Café David är som min familj. Här vet alla vad jag heter. De kallar mig vid mitt namn varje dag och det gör mig så glad.”

Café David, Malmö

Café David är vår öppna mötesplats för människor som lever i social utsatthet. Vi har öppet 365 dagar om året och är den enda verksamheten för människor som lever i hemlöshet, med ett beroende eller psykisk ohälsa.

Att få vara välkommen och ingå i ett socialt sammanhang är viktigt för alla människor. Stämningen på Café David präglas av ett värdigt bemötande där vi skapar relationer och fokuserar på det som fun­gerar. I Café David får deltagarna möjlighet ingå i ett socialt sammanhang, få vänner och vid behov hjälp att skapa myndighetskontakter. Här serverar vi kostnadsfri frukost, subventionerade luncher och fika. Det finns även dusch- och tvättmöjligheter. Personalen finns tillgänglig för samtal och stöd och arbetar nära Stadsmissionshälsan och Nattjouren.

Genom omflyttning inom våra verksamheter frigjordes en lokal som gjorde det möjligt för Café David att utveckla skaparverkstaden. Det har medfört att vi tillsammans med deltagarna har kunnat utveckla vår skaparverkstad med andra kreativa uttrycksformer som göra grafik, skriva, läsa, sy och lyssna på musik. Vi har även under året installerat trådlöst nätverk som gjort att fler deltagare har möjlighet att t ex sköta sitt skolarbete, söka boende och arbete.

Tillsammans med Drömmarnas hus har Café David genomfört projektet ”RAMAR – ett konstprojekt som ger mat för själen”. I konstprojektet har deltagarna fått prova på olika tekniker, kunnat måla och skapa konstverk vilket resulterade i en uppskattad vernissage. Konstverken pryder en gallerivägg inne i caféet och hålls levande genom nya alster.

Vi har inlett ett samarbete med bostadsbolaget MKB i syfte att nå boende som lever i utsatthet och ensamhet. Det är ett förebyggande och uppsökande arbete i syfte att nå personer som är i behov av stöd för att förhindra att fler människor blir vräkta och hamnar i hemlöshet.

38 576

Serverade frukostar totalt
Malmö: 32 490, Kristianstad: 6 086

28 218

Serverade luncher totalt
Malmö: 27 761, Kristianstad: 457

9 511

Serverade fikor totalt
Malmö: 8 159, Kristianstad: 1 352

207

Unika deltagare dagligen
Malmö: 180, Kristianstad: 27

Café David, Kristianstad

Café David är vår mötesplats för människor som lever i social utsatthet. Det är den enda öppna verksamheten i Kristianstad för människor som lever i hemlöshet med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Genom att vi skapar relationer med deltagarna kan hjälp och stöd utformas efter individens förmåga. Till Café David kommer deltagarna för att tillgodose sina basbehov eller av den enkla anledningen att här får man vara som man är. Det viktigaste vi kan erbjuda är hjälp och stöd i den långsiktiga processen och visa på möjlighet till ett liv med ett bättre mående.

På Café David serveras kostnadsfri frukost, subventionerad lunch och fika. Här finns också möjlighet att sköta sin personliga hygien. Dessutom erbjuder verksamheten olika meningsfulla aktiviteter och närhet till Nattjouren och Stadsmissionshälsan.

Under året har ett samarbete med Axfood inletts vilket medfört att vi kunnat dela ut matkassar och servera Dagens soppa. Sopporna är uppskattade och har lett till en markant ökning av antalet serverade luncher mot föregående år.

Satsningen ”Aktiv vardag” med aktiviteter och utflykter har mottagits väl av våra deltagare. I samarbete med Medborgarskolan har en konstnär gett målarkurser en gång i veckan.

2 143

Deltog vid julfirande och andra storhelger
Malmö: 1 655, Kristianstad: 488

2 252

Duschar och klädbyten, Malmö

1 528

Klädbyten, Malmö

5 475

Planerade stödsamtal, Malmö