Årsredovisning 2017

FÖR ETT MEDMÄNSKLIGT SKÅNE

Vår vision:

På människans uppdrag,
för ett medmänskligt Skåne

Insamling
  • Insamling från allmänheten uppgick
    till 4,3 miljoner kr
  • Bidrag från stiftelser, fonder och övriga
    organisationer uppgick till 19,5 miljoner kr
  • Gåvor från företag uppgick
    till 841 000 kr

Antal övernattningar

11 259

Antal serverade måltider

102 489

Antal rådgivande samtal

26 081

Totala intäkter

Totala intäkter

65,4

Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultat före avskrivningar

-0,4

Årets resultat

Årets resultat

-1,1

Direktor Birthe Wallin har ordet

”Skåne Stadsmissions utveckling talar ett tydligt språk. Vår omtanke och omsorg om medmänniskor behövs alltid och nu mer än någonsin.”

Läs mer

Styrelseordförande Carina Brorman har ordet

”Behovet av våra tjänster med social omsorg, vård, arbetsintegration och utbildning ökar i takt med att samhället inte förmår tillgodose grundläggande behov för sina medborgare ”

Läs mer